Kolej

Wykładzina ślizgu bocznego

Charakterystyka


Wykładzina ślizgu bocznego wykonana z bezazbestowego, olejoodpornego prasowanego materiału ciernego na bazie syntetycznych elastomerów oraz termoutwardzalnych żywic, zbrojonych włóknami nieorganicznymi z dodatkiem modyfikatorów tarcia.

Spełnia wymagania karty UIC 510-1. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną.

Rysunki techniczne:


Symbol materiału:


 • FR105
 • FR105-A
 • FR105-B

 

Zastosowanie:


Elementy ślizgowe w wagonach towarowych.

 • wykładzina zgodna z UIC510-1
 • wózki dwuosiowe do wagonów towarowych typu Y25, 1XT, 1XTa, WAP, inne

Dopuszczenia:


 • Urząd Transportu Kolejowego

Wstawki hamulcowe typ L/LL

Charakterystyka


Kompozytowe wstawki hamulcowe typu L do elektrycznych zespołów trakcyjnych wyposażonych w hamulec klockowy oraz typu LL do wózków wagonów towarowych i wagonów pasażerskich, stosowane jako zamiennik wstawek żeliwnych bez potrzeby zmiany konstrukcji układu hamulcowego. Wykonane z bezazbestowego, olejoodpornego prasowanego materiału ciernego. Zawierają żywice, elastomery, modyfikatory tarcia oraz włókna mineralne wzmacniające strukturę.

Dobrze współpracuje z materiałem przeciwciernym nie wykazując agresywności oraz zapewniając ciche hamowanie bez iskrzenia. Charakteryzuje się wielokrotnie niższym zużyciem w porównaniu do wstawek żeliwnych P10 oraz stabilnym poziomem współczynnika tarcia w zmiennych warunkach atmosferycznych, w szerokim zakresie prędkości, nacisków i temperatur.

Rysunki techniczne:


Symbol materiału:


 • FR502
 • FR 510
 • FR512

 

Zastosowanie:


Kompozytowa wstawka hamulcowa typu LL

 • zamiennik wstawki żeliwnej w wagonach towarowych
 • zamiennik wstawki żeliwnej w wagonach pasażerskich
 • wstawka L do wózków typu Y32 do wagonów pasażerskich

Wykładzina gniazda skrętu

Charakterystyka


Wykładzina gniazda skrętu wykonana z bezazbestowego, olejoodpornego prasowanego materiału ciernego na bazie syntetycznych elastomerów oraz termoutwardzalnych żywic, zbrojonych włóknami nieorganicznymi z dodatkiem modyfikatorów tarcia.

Spełnia wymagania karty UIC 510-1. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną.

Rysunki techniczne:


Symbol materiału:


 • Typ: Y25
 • Numer FP: F9017

 

Zastosowanie:


Elementy ślizgowe w wagonach towarowych.

 • wykładzina zgodna z UIC510-1
 • wózki dwuosiowe do wagonów towarowych typu Y25, 1XT, 1XTa, WAP, inne
 • wózki z wykładziną naprawczą – zastąpienie smarowania olejowego

Dopuszczenia:


 • Urząd Transportu Kolejowego

Tarczowe okładziny hamulcowe

Charakterystyka


Tarczowa okładzina cierna do pojazdów szynowych wykonana z bezazbestowego, prasowanego materiału ciernego, zawierającego termoutwardzalne żywice, elatometry syntetyczne, modyfikatory tarcia oraz włókna metalowe i organiczne wzmacniające strukturę.

Bardzo dobrze współpracuje z materiałem przeciwciernym nie wykazując agresywności oraz zapewniając ciche hamowanie bez iskrzenia. Atutem tego wyrobu jest stabilny poziom współczynnika tarcia w zmiennych warunkach atmoserycznych, z opadami śniegu włącznie.

Symbol materiału:


 • FR20H.2
 • FR156
 • FR163

 

Zastosowanie:


Do stosowania w szerokim zakresie nacisków, temperatur i prędkości do 200 km/h.

 • Dopuszczenie UIC 541-3 do 200 km/h
 • Wagony pasażerskie
 • Elektryczne zespoły trakcyjne (EMU)
 • Zespoły spalinowe (DMU)
 • Autobusy szynowe

Dopuszczenia:


 • Międzynarodowy Związek Kolei UIC 541-3
 • Urząd Transportu Kolejowego

Wstawki hamulcowe typ K

Charakterystyka


Kompozytowe wstawki hamulcowe typu K do wagonów towarowych do prędkości 120 km/h, oraz do lokomotyw i taboru pasażerskiego do prędkości 160 km/h. Wykonane z bezazbestowego, olejoodpornego prasowanego materiału ciernego. Zawierają żywice, elastomery, modyfikatory tarcia oraz włókna mineralne wzmacniające strukturę.

Wstawki charakteryzują się niskim zużyciem. Ich atutem jest stabilny poziom współczynnika tarcia w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz duża odporność termiczna. Wstawki FR513 posiadają tymczasową homologację UIC 541-4. Wagony towarowe wyposażone w te wstawki spełniają wymagania TSI WAG oraz wymagania odnośnie emisji hałasu TSI NOISE.

Rysunki techniczne:


Symbol materiału:


 • FR501
 • FR507
 • FR513
 • FR515

 

Zastosowanie:


Kompozytowa wstawka hamulcowa typu K.

 • dopuszczenie UIC 541-4 do wagonów towarowych
 • nowe wagony towarowe dostosowane do wstawek K
 • lokomotywy
 • wagony towarowe w ruchu wewnętrznym
 • wagony pasażerskie z hamulcem klockowym
 • elektryczne zespoły trakcyjne z hamulcem klockowym
 • podbijarki torowe, tabor specjalny

Dopuszczenia:


 • Międzynarodowy Związek Kolei UIC 541-4

Tarczowe okładziny hamulcowe

Charakterystyka


Tarczowa okładzina cierna do pojazdów szynowych wykonana z bezazbestowego, prasowanego materiału ciernego, zawierającego termoutwardzalne żywice, elatometry syntetyczne, modyfikatory tarcia oraz włókna metalowe i organiczne wzmacniające strukturę.

Bardzo dobrze współpracuje z materiałem przeciwciernym nie wykazując agresywności oraz zapewniając ciche hamowanie bez iskrzenia. Atutem tego wyrobu jest stabilny poziom współczynnika tarcia w zmiennych warunkach atmoserycznych, z opadami śniegu włącznie.

Symbol materiału:


 • FR20H.2
 • FR156
 • FR163

 

Zastosowanie:


Do stosowania w szerokim zakresie nacisków, temperatur i prędkości do 200 km/h.

 • Dopuszczenie UIC 541-3 do 200 km/h
 • Wagony pasażerskie
 • Elektryczne zespoły trakcyjne (EMU)
 • Zespoły spalinowe (DMU)
 • Autobusy szynowe

Dopuszczenia:


 • Międzynarodowy Związek Kolei UIC 541-3
 • Urząd Transportu Kolejowego
Zapraszamy do współpracy
Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Potrzebujesz pomocy technicznej?